گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۱/۰۷/۰۹

تغییرات Garmin Mobile PC

9dbd0716143d7d609c6472b89d1e25e7.jpg نسخه جدید Garmin Mobile PC ویرایش 5.7 منتشر شده که نسبت به ویرایش قبلی این تغییرات را داشته است: - تصحیح مشکل مربوط به فیلد متن موردنظر که کلیک کردن برروی آن ، باعث جلوگیری از دریافت داده ها می شود. - تصحیح این مشکل که کلیک کردن سریع برروی Add از طریق دکمه موردنظر برروی صفحه مسیر ویرایش باعث می شود که تمام دکمه های روی صفحه حتی دکمه Find به اشتباه به صفحه ویرایش مورد نظر باز گردد. - تصحیح این مشکل که هنگام در دسترس نبودن ماهواره GPS، جزئیات مسیر حفظ نمی شود . - اصلاح عملکرد تجدید محاسبه که در طول ویرایش مسیر اتفاق می افتد . - اصلاح مشاهده جزئبات مسیر هنگامی که به درستی با مسیر هماهنگی ندارد. - اصلاح اشکال امکان برجستگی دوبرابر مکان های مختلف در صورت فشردن کلیدهای میانبر چندگانه - مشکل از کارافتادگی ناگهانی سیستم ، که در صورت کلیک بر دکمه ای هنگام عبور از صفحات بوجود می آید، تصحیح شده است . - مشکل از کار افتادگی ناگهانی سیستم و اعلام مکرر پیغام خطا که هنگام استفاده از اطلاعات و یافته های اخیر و قسمتهای دیگر برنامه،در صورت گم شدن یک فایل نقشه پس از از استفاده از آن در مدت زمانی طولانی،اتفاق می افتد (بعنوان مثال پس از نصب RMU) - تصحیح از کارافتادگی ناگهانی سیستم که ممکن است در هنگام ورود به صفحه خودرو بوجود آید . - اصلاح مشکل بوجود آمدن موضوعات چندگانه هنگام استفاده از Que ViewPointOnMap - پیشرفت در امور به روز رسانی جهت اختصاصی نمودن فروشنده ها _از جمله این اختیارات تغییر در تأمین کننده های هوای معمولی می باشد که در این حالت Logo (آرم) آنها نشان داده نخواهد شد. - تصحیح مشکل بوجود آمده بوسیله واحدهای مشخص 20x که باعث نوشته شدن کدهای ثبت نام اشتباه برروی GarminDevice.xml می شود . - تصحیح مشکل از کارافتادگی ناگهانی صفحه اشتراک گارمین - تصحیح مشکل در نقشه کشی و رسم هنگام بزرگ نمایی و کوچک نمایی برروی نقشه - تصحیح مشکل اجتناب Wizard جهت به روزرسانی نقشه مورد نظر - ممانعت از اعلام مکرر بر shutdown - تضمین پشتیبانی به روزرسانی نقشه و پشتیبانی دانلود نقشه جانبی - تضمین عملکرد درست و دقیق C#API - تصحیح این مشکل که صفحه پیش نمایش مسیر به درستی نقشه پیش نمایش را نشان نمی دهد . - افزودن دکمه GO برروی فیلد برجستگی پذیر مرور مسیر - تصحیح مشکل حالت برجستگی دوبرابر درشکل موضوعات مختلف - تصحیح مشکل برجستگی موضوعات در جستجوی آدرس و تقاطع - تصحیح عدم دسترسی که به ندرت در جریان shutdown اتفاق می افتد . - تصحیح از کارا فتادن ناگهانی برنامه که هنگام هدایت خطوط فعال شده طول و عرض جغرافیایی بوجود می آید. - تصحیح از کارافتادن ناگهانی در صورتی که فایل های صوتی گم شده و یا غیرقابل خواندن باشند . - تصحیح این مشکل که هنگامی که پنجره مورد نظر دوباره به اندازه قبلی خود باز میگردد ، پنجره عریض تر شده که باعث از کار افتادن برنامه می شود . - تصحیح مشکل تلفظ درست در جستجوی آدرس - تصحیح مشکل مربوط به جعبه های پیشرفت محاسبه مسیر چندگانه که در طول روند ورودی های GPX بوجود می آید. - اصلاح عملکرد ورودی های GPX به منظور انجام گرفتن امور بطور ثابت - امکان دوبار کلیک کردن برروی نوار عنوان جهت به حداکثر و حداقل رساندن برنامه - تصحیح مشکل برجستگی دو برابر برروی صفحه Mapsource - بهبود نمایش و ظاهر تصویر جهت چرخش و یافته های اخیر - حذف کلید تعیین موقعیت از فهرست نقشه - تغییر جهت پیوست مدیریت پروژه نمونه API در برابر مدیریت DLL - افزودن پشتیبانی جهت هماهنگی بیشتر فرمت های ورودی - تصحیح مشکل گم شدن برجستگی های روی صفحه هنگامی که برروی جعبه پیغام های باز ،کلیک می شود.