گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

۱۳۹۸/۰۹/۰۶

مدیریت و پایش مصرف سوخت در نرم افزار ره نگار

imagesSMZHY39N.jpg
هزینه های سوخت می تواند تا 30٪ کل هزینه های مدیریت ناوگان را داشته باشد ، بنابراین بر هزینه های عملیاتی و سود شرکت به طور کلی تأثیر می گذارد.  عمده چالش های مربوط به سوخت :

- سرقت سوخت
- افزایش هزینه سوخت
با استفاده از سخت افزار و سنسورهای مناسب و ترکیب آنها با نرم افزار ره نگار میتوانید گزارشهای مفیدی را در خصوص مصرف سوخت ناوگان خود به راحتی دریافت کنید.


نرم افزار مدیریت ناوگان ره نگار می تواند به شما کمک کند با چالش های اساسی مربوط به نظارت و مدیریت سوخت به طرز کاربر پسندتری مقابله کنید.