گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ساعت ورزشی گارمین › دوربین (سری virb) 

دوربین (سری virb)


کد محصول: 010-01743-05

  • ابعاد: 69.8 × 59.3 × 39 میلی متر
  • وزن 133 گرم

کد محصول: 010-01529-03

  • ابعاد: 31.3 × 45.9 × 57.5 میلی متر
  • وزن: 87.9 گرم

کد محصول: 010-01363-11

  • ابعاد: 36.8 × 40.6 × 77 میلی متر
  • وزن: 151 گرم

کد محصول: 010-01088-10