گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ساعت ورزشی گارمین › دومیدانی (سری forerunner) 

دومیدانی (سری forerunner)


کد محصول: 010-02063-12

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass DX
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02063-02

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass DX
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02120-31

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02120-30

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02120-32

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02120-10

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02120-01

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده با فیبر

کد محصول: 010-02156-00

 • جنس صفحه:شیشه شیمیایی تقویت شده
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده

کد محصول: 010-02156-01

 • جنس صفحه:شیشه شیمیایی تقویت شده
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده

کد محصول: 010-02156-05

 • جنس صفحه:شیشه شیمیایی تقویت شده
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده

کد محصول: 010-02156-06

 • جنس صفحه:شیشه شیمیایی تقویت شده
 • جنس بدنه: پلیمر تقویت شده

کد محصول: 010-01863-30

 • برند: گارمین
 • جنس صفحه: شیشه شیمیایی تقویت شده

کد محصول: 010-01863-21

 • برند: گارمین
 • جنس صفحه: شیشه شیمیایی تقویت شده

کد محصول: 010-01746-00

 • برند: گارمین
 • ابعاد: 47 × 47 × 13.9 میلی‌ متر

کد محصول: 010-01614-00

 • برند: گارمین
 • ابعاد: 44.5 × 44.5 × 11.9 میلی‌ متر

کد محصول: 010-03717-00

کد محصول: 010-01128-00

کد محصول: 010-03717-54

 • برند: گارمین
 • ابعاد: 45 × 45 × 11.7 میلی‌ متر

کد محصول: 010-03717-40

کد محصول: 010-01472-10

کد محصول: 010-01147-00

کد محصول: 11454564

 • برند: گارمین
 • ابعاد: 35.5 × 40.7 × 13.3 میلی‌ متر

کد محصول: 010-01174-00

کد محصول: 010-00741-21

کد محصول: 010-01039-17