گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › ساعت ورزشی گارمین › مالتی اسپرت (سری fenix) 

مالتی اسپرت (سری fenix)


کد محصول: 010-02157-23

 • جنس صفحه:پاور گلس
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم

کد محصول: 010-02157-20

 • جنس صفحه:پاور گلس
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم با روکش کربن مانند الماس (DLC)

کد محصول: 010-02157-10

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم با روکش کربن مانند الماس (DLC)

کد محصول: 010-02157-13

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم با روکش کربن مانند الماس (DLC)

کد محصول: 010-02157-00

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02410-10

 • جنس صفحه : پاورگلس
 • جنس دور شیشه: تیتانیوم با روکش کربن (DLC) ، فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02410-14

 • جنس صفحه : پاورگلس
 • جنس دور شیشه: تیتانیوم با روکش کربن (DLC) ، فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02158-00

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02158-10

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم با روکش کربن مانند الماس (DLC)

کد محصول: 010-02158-13

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم

کد محصول: 010-02158-01

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02158-17

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم با روکش کربن مانند الماس (DLC)

کد محصول: 010-02158-23

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:تیتانیوم

کد محصول: 010-02159-20

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02159-10

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02159-13

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02159-24

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:فولاد پوشیده از کربن (DLC)

کد محصول: 010-02159-36

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02159-39

 • جنس صفحه:کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02159-00

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-02159-01

 • جنس صفحه:Corning® Gorilla® Glass 3
 • جنس دور شیشه:فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01989-04

 • جنس صفحه:  کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01989-03

 • جنس صفحه:  کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01989-00

 • جنس صفحه:  کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01733-03

 • ابعاد: 51.0 × 51.0 × 17.5 میلی‌متر
 • وزن: 98.0 گرم

کد محصول: 010-01733-01

 • ابعاد: 51.0 × 51.0 × 17.5 میلی‌متر
 • وزن: 98.0 گرم

کد محصول: 010-01988-04

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: تیتانیوم

کد محصول: 010-01988-00

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01988-03

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: تیتانیوم

کد محصول: 010-01988-06

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01988-10

 • جنس صفحه: شیشه ی شیمیایی تقویت شده
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01688-00

 • ابعاد: 47.0 × 47.0 × 15.5 میلی‌ متر
 • وزن: 85.5 گرم

کد محصول: 010-01688-01

 • جنس صفحه: شیشه
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01688-21

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01688-02

 • جنس صفحه: شیشه
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01688-11

 • ابعاد: 47.0 × 47.0 × 15.5 میلی‌ متر
 • وزن: 87.0 گرم

کد محصول: 010-01987-06

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01987-00

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01987-02

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01987-04

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01987-10

 • جنس صفحه: کریستال یاقوت کبود
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01987-20

 • جنس صفحه: شیشه ی شیمیایی تقویت شده
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01987-22

 • جنس صفحه: شیشه ی شیمیایی تقویت شده
 • جنس دور شیشه: فولاد ضد زنگ

کد محصول: 010-01685-00

 • ابعاد: 42.0 × 42.0 × 14.5 میلی‌ متر
 • وزن: 67.0 گرم

کد محصول: 010-01685-01

 • ابعاد: 42.0 × 42.0 × 14.5 میلی‌ متر
 • وزن: 67.0 گرم

کد محصول: 010-01685-02

 • ابعاد: 42.0 × 42.0 × 14.5 میلی‌ متر
 • وزن: 67.0 گرم

کد محصول: 010-01685-11

 • ابعاد: 42.0 × 42.0 × 14.5 میلی‌ متر
 • وزن: 67.0 گرم

کد محصول: 010-01685-17

 • ابعاد: 42 × 42 × 14.5 میلیمتر
 • وزن: 67  گرم

کد محصول: 010-01685-13

 • ابعاد: 42.0 × 42.0 × 14.5 میلی‌ متر
 • وزن: 67.0 گرم

کد محصول: 010-01685-15

 • ابعاد: 42.0 × 42.0 × 14.5 میلی‌ متر
 • وزن: 67.0 گرم