گروه شرکت های ره نگار

اخبار 

1391/04/23

فناوری تازه هوندا با شناسایی و حفظ فاصله از این خودروها مانع تداوم گره ترافیکی و افزایش مصرف سوخت می‌شود.

eb67e1557e21cfa1fbd624591fb74cec.jpg در حالی که به کارگیری سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای در خودروهای مدرن و دریافت داده‌های لحظه‌ای ترافیک باعث شده امکان ردیابی گره‌های ترافیکی و پیشنهاد مسیرهای جایگزین به رانندگان ممکن شود، شرکت هوندا شیوه تازه‌ای را برای اجتناب از ترافیک در بزرگراه‌ها ارائه کرده است. فناوری جدید این شرکت می‌تواند خودروهایی را که عامل ایجاد ترافیک هستند شناسایی کند و با فاصله گرفتن خودرو از آنها، راننده را تشویق کند تا با سرعت کمتری مسیر خود را ادامه دهد و درگیر سرعت گرفتن و ترمزهای پشت‌سرهم گروهی که پشت سر این راننده قرار دارند، نشود. محققان دانشگاه اکستر در ۲۰۰۷/۱۳۸۶ نشان دادند گره‌های ترافیکی الزاما به دلیل حجم بالای خودروها ایجاد نمی‌شوند، بلکه رانندگانی که ترمز می کنند، سرعتی خود را به کمتر از حد معمول کاهش می‌دهند و باعث ایجاد موج پس‌رونده ترافیکی می‌شوند نیز می‌توانند عامل توقف کامل خودروهای پشت سر خود در مسیر باشند. به عبارت دیگر وقتی اولین راننده سرعت خودرو را کاهش می‌دهد، راننده پشت سر او ناچار باید سرعت خود را بیشتر کاهش دهد تا برخوردی رخ ندهد و رانندگان بعدی نیز باید همین روند را ادامه دهند تا در نهایت صف خودروها از حرکت بایستد و یک گره ترافیکی ایجاد کند. هوندا که اولین سیستم شناسایی خودروهای عامل ایجاد ترافیک را ابداع کرده، با استفاده از این فناوری در ابتدا این خودروها را شناسایی ‌کرده و سپس راهکارهایی برای اجتناب از ترافیک پیش رو را به راننده پیشنهاد خواهد کرد. این سیستم، شتاب گرفتن و ترمز کردن رانندگانی را که در یک خط و جلوتر از خودروی مجهز به این سیستم مشغول به حرکت هستند، اندازه‌ می‌گیرد و هر جا که احتمال می‌دهد گره ترافیکی تشکیل شود از راننده می‌خواهد با سرعت کمتری به حرکت خود ادامه دهد و فاصله‌اش را با خودروهای جلوتر حفظ کند.