محصولات و خدمات › راهکارها › واقعیت افزوده-Augmented Reality 

واقعیت افزوده-Augmented Reality

Augmented Reality)AR) یا واقعیت افزوده، محیطی دیداری و شنیداری است که اطلاعاتی افزون بر آنچه از محیط پیرامون خود توسط حواس پنجگانه دریافت می‌کنیم، در اختیار ما قرار می‌دهد. در آینده‌ای نزدیک با یک جفت صفحه شیشه‌ای، مانند عینک که روی چشمانتان قرار می‌گیرد نگاه و نگرش شما به محیط اطراف دگرگون خواهد شد. واقعیت افزوده، بینش شما را نسبت به دنیای اطراف تغییر خواهد داد.

با این سیستم، شما با انبوهی از اطلاعات مواجه می‌شوید که هم به صورت گرافیکی می‌توانید آنها را ببینید و هم آنها را بشنوید. اطلاعاتی که به سهولت به دست خواهید آورد و تا کنون امکان دسترسی به آنها را نداشته‌اید.