گروه شرکت های ره نگار

محصولات و خدمات › GPS دستی گارمین › سری eTrex 

سری eTrex


کد محصول: 010-00970-00

  • سایز صفحه نمایش: 2.2 اینچ
  • صفحه نمایش رنگی:

کد محصول: 010-00970-10

کد محصول: 010-01508-00

  • سایز صفحه نمایش: 2.2 اینچ
  • صفحه نمایش رنگی:

کد محصول: 010-02256-00

  •  سایز صفحه نمایش: 2.2 اینچ
  •  صفحه نمایش رنگی: دارد

کد محصول: 010-01508-10

  • سایز صفحه نمایش: 2.2 اینچ
  • صفحه نمایش رنگی: دارد

کد محصول: 010-02257-00

  •  سایز صفحه نمایش: 2.2 اینچ
  •  صفحه نمایش رنگی: دارد